Σάββατο, 9 Ιουλίου 2011

Atoms Family/Centa of Da Web - Beyond Human ComprehensionThis CD is 2 EPs wrapped together into one full length release. The first EP is the re-release of Centa of da Web's "Beyond Human Comprehension" (first released in 1996). The second EP is the Atoms Family Archives Volume 1. The first in a series of never before heard songs from the crews past.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου