Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Lewis Parker - Mr Parker's Siesta

Music Video for Lewis Parker's tune 'Mr Parker's Siesta' on his World of Dusty Vinyl label. Shot in London, England in 2003, it was played on MTV2 and Channel U 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου