Τετάρτη, 4 Δεκεμβρίου 2013

Rhyme And Reason (Full Movie)

Rhyme & Reason is a 1997 documentary film about rap and hip hop. The filmmaker interviewed over 80 significant artists in rap and hip hop music.                                                             
 Rest In Peace ''Guru''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου